• The cigarette brands we offer are listed below:
  • Globe Tobacco Co., Ltd
   • Globe : Global King Size Filter Cigarettes
  • Yunnan Tobacco International (YTI):
   • HongHe : HongHe 88, HongHe YingJia
   • HongTaShan : HongTaShan XingShiLi, HongTaShan 1956, HongTaShan Century/ShiJi, HongTaShan Gold + Gold Flat
   • YunYan : YunYan Reflective, YunYan Soft Pack, YunYan ZhuShaHong, BaiWeiRenSheng, RuYi, YinXiang
   • YuXi : YuXi Red, YuXi Red International, YuXi ChuXin
   • DaChongJiu : DaChongJiu 9.9
   • Win : WIN King Size Filter Cigarettes
   • XinXing : XinXing Soft Pack
   • Panda : Panda Green & Panda Red
  • China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd
   • Liqun : Silver, Gold, Brown (Soft Pack & Hard Pack), Modern Menthol, Modern Gold
  • Shanghai Tobacco Group Co., Ltd
   • ChungHwa : ChungHwa (Soft & Hard Pack)
  • China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd
   • NanJing : Nanjing Yellow, Nanjing Green
   • SuYan : SuYan Sequoia, SuYan YingJinSha

Copyright © 2020 'Fuxing Brother Group of Companies Co.,Ltd'